Strategi- och implementeringsstöd

 

Modiga chefer bygger modiga organisationer

 

Att våga satsa på kontinuitet i förändringsarbetet är att värdera sina medarbetare högt och att skapa bättre förutsättningar för en trygg och stark arbetsmiljö. En väl utarbetad handlingsplan för mångfalds- och antidiskrimimeringsarbete utifrån olikhetsprincipen, baserad i organisationens verklighet, blir mer än bara ord på ett papper. Det blir en vägledning i det dagliga arbetet och något som genomsyrar varje medarbetares handlande och interaktion, internt och externt. 

 

Modiga chefer inspirerar både sina kollegor och andra ledare att våga förändra. De ser visionen och visar vägen i varje enskild handling, även då det är obekvämt. Modiga chefer gör strategier, planer och ord levande.

 

 

En strategi som inte stannar på papperet

 

En handlingsplan är ett levande dokument som ständigt måste utvärderas och uppdateras i takt med att organisationen utvecklas. Nya medarbetare tillkommer medan andra lämnar eller byter roll. Omorganiseringar sker och nya regler och riktlinjer ska tas i beaktande. Det gör att man ständigt behöver se över sina strategier och handlingsplaner. Det gäller inte minst för mångfalds- och olikhetsarbetet.

 

We Link Sweden utför kartläggning och analys av er organisation utifrån olikhetsperspektivet samt stöttar er i processen att utforma, testa och utvärdera strategier och planer för mångfaldsarbetet. Vi ser det som en kontinuerlig, dynamisk process där vi genom långsiktiga relationer skapar en djup förståelse för organisationen och därmed bygger förutsättningar för bästa möjliga resultat.

 

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden