Strategi, verksamhetsutveckling & processtöd

"Vi vill, men hur?"

 

Allt fler arbetsgivare inser att olikhet är en styrka. Medvetenheten kring begrepp som "mångfald", "inkludering" och "delaktighet" har i många avseenden ökat, men samtidigt råder en stor osäkerhet kring vad de egentligen innebär och hur de kan implementeras i praktiken på den egna arbetsplatsen.

 

Vi utgår från varje organisations specifika behov och utbildar ledningsgrupper och team i vad det innebär att ha olikhet som strategi, vilka utmaningar som hindrar olikhetens fulla potential och hur man kan bemöta dessa genom hela organisationen. Målet med våra utbildningsinsatser är att via olikhetsperspektivet främja insikt, handlingskraft och hållbar förändring i er organisation. Det lägger basen för en tryggare och starkare organisation där styrkor får större utrymme att berika varandra.

Orienterande insats för lednings-/arbetsgrupp

Vill ni börja gå från ord till handling med ert olikhetsfrämjande arbete och behöver stöd att formulera vision, definiera begrepp och konkretisera en plan för nästa steg? Vi faciliterar en orienterande, forskningsbaserad insats för er lednings- eller arbetsgrupp som möjliggör en gemensam plattform för det fortsatta arbetet, med just er organisations mål och värderingar som utgångspunkt. Insatsen består av en serie workshops där vi guidar er genom hela processen. 

Vägledande insats för det fortsatta arbetet

Har ni redan en policy/plan/direktiv för mångfaldsarbetet men behöver stöd för att komma vidare praktiskt? I en skräddarsydd workshopserie identifierar ni med vårt stöd de utmaningar och möjligheter ni står inför och formulerar nästa steg framåt utifrån vision, mål och värderingar i er verksamhet.

Modell för mätning & utvärdering

Funderar ni på smarta sätt att mäta och utvärdera förekomst och effekter av olikheter, inkludering och delaktighet i just er verksamhet? I en anpassad workshopinsats som varvar forskningsbaserad teori, best practice och relevant lagstiftning med interaktivt prototyparbete arbetar ni med vårt stöd fram en modell för mätning och utvärdering anpassad efter vision, mål och värderingar i er organisation.

Please reload

Stöd för olikhetsfrämjande kommunikation

Har ni ambitionen att utveckla er externa kommunikation? Vi erbjuder stöd inom följande områden:

  • Do & don'ts för olikhetsfrämjande digital kommunikation

  • Do & don'ts för visuell respresentativ kommunikation

  • Målgruppsbaserad marknadsföring

  • Kommunikation som verktyg för delaktighet

Process- och projektledning

Söker ni stöd i ett specifikt projekt eller process med fokus på olikheter, inkludering och delaktighet? Vi bidrar med kompetens som projekt-/processledare eller som rådgivande stöd till er interna projektledare.

Utmaningsbaserad Design Thinking

Står ni inför en specifik utmaning och behöver stöd för att formulera innovativa möjliga lösningar? Vi faciliterar olikhetsfrämjande prototyparbete med inspiration från "design thinking" som kreativ metod.

Please reload

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden