Publikationer

Juni 2016

We Link Swedens förstudieidé ”Stärkande av minoritetsdrivna nätverk som katalysatorer för tillväxt i Stockholmsregionen” var ett av de 22 projekt som 2015 beviljades upp till 300 000 kr av VINNOVA inom ramen för den nya utlysningen Social innovation. Under perioden augusti 2015 till april 2016 genomfördes förstudien för att med de utomeuropeiska och utomnordamerikanska minoritetsnätverkens egna erfarenheter och internationella exempel som utgångspunkt formulera en innovativ modell för snabbare etablering på den svenska arbetsmarknaden. Modellen, som i kommande faser ska vidareutvecklas och testas, är unik i sitt slag och har väckt stort intresse både nationellt och internationellt. Läs mer: Nu fortsätter projektet

Februari 2016

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län

 

Länsstyrelsen har fått medel från Tillväxtverket för att utveckla och testa en modell för gemensam strategisk verksamhetsutveckling med företagsfrämjare och brobyggare tillsammans. Målgruppen är företagsfrämjare samt brobyggare mellan majoritetssamhället och minoriteter med härkomst från Afrika, Asien och Latinamerika. We Link Sweden anlitades för att ge stöd i studiens utformning och genomförande samt sammanställning av föreliggande rapport inklusive formulering av rekommendationer för nästa steg.

Please reload

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden