Proaktivt kompetensbyggande

 

Ligg steget före

 

Vi tänker långt och vi tänker stort. Vi kan inte nöja oss med att sprida kunskap och identifiera behov här och nu. För att uppnå verklig förändring behöver vi tänka framåt. Vilken vision har ni för er verksamhet ur ett treårs-, femårs-, och tioårsperspektiv och vad måste göras nu för att stärka de talanger som i framtiden kommer att bygga er storhet?

 

 

Samarbete för framtiden

 

We Link Sweden kartlägger er organisations visioner för utveckling på kort och lång sikt. Vi samarbetar med universitet och högskolor i Sverige och internationellt, med gymnasie- och grundskolor samt med ett brett nätverk av organisationer i privat, offentlig och ideell sektor för att stärka de mångskiftande kompetenser som framtidens arbetsmarknad kommer att behöva - en arbetsmarknad där olikhet bygger storhet.

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden