Partner för långsiktig förändring

Punktinsats eller långsiktigt förändringsarbete?

 

Vi vill stötta organisationer som har långsiktighet och hållbarhet som mål för sitt förändringsarbete. Punktinsatser är inte tillräckligt för att gå från tanke till ord och från ord till handling. Lyckade strategier förankras i det vardagliga arbetet hos var och en av medarbetarna och införlivas i alla verksamhetsområden. Fungerande handlingsplaner behöver hållas levande och ständigt följas upp och uppdateras utifrån de förändringar som organisationen och dess medarbetare genomgår. Då avspeglar de sig också i all kommunikation, såväl internt som externt, och blir mer än ord på ett papper.

 

Ligg steget före med proaktivt kompetensbyggande

 

Med We Link Sweden som partner får ni hjälp med att identifiera er organisations utmaningar och finna lösningar här och nu. Men vi tänker större än så. Utifrån olikhetsperspektivet blickar vi även framåt och kartlägger framtidens kompetensbehov. Hur ser visionen ut för er organisation om tre, fem och tio år? Vi hjälper er att utarbeta en långsiktig strategi för att kommunicera och samarbeta med universitet och högskolor, gymnasie- och grundskolor och andra aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor. Vi länkar samman er med Sverige och världen så att ni kan bygga den organisation som framtiden efterfrågar - en organisation där olikhet bygger storhet.

 

Ta avstamp i vår expertis och ett omfattande nätverk

 

Vi hjälper er organisation i varje steg; från att genom utbildning, fortbildning och coachning öka ledningens och medarbetarnas förståelsen för mångfald utifrån ett olikhetsperspektiv, till att genom strategi- och implementeringsstöd utveckla en konkret strategi som utvärderas och uppdateras kontinuerligt utifrån det vardagliga arbetet och de förändringar som sker i organisationen. Vi hjälper er också att genom proaktivt rekryteringsstöd skapa innovativa rekryteringsprocesser och employer branding. Våra insatser planeras och implementeras utifrån noggrann kartläggning av just er organisation och vi samarbetar med ett brett nätverk av experter för att ge er bästa möjliga stöd.  Som medlem i vårt ledarnätverk får ni tillgång till våra anpassade best practice-forum för ledare som vill dela med sig och låta sig inspireras av andra ledares olikhetsfrämjande arbete.

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden