We Link Sweden vet att olikhet bygger starka, trygga organisationer och starka, trygga samhällen. Vi dras gärna till det som är bekant men det är olikheten som stärker och utvecklar oss.

 

We Link Sweden är en katalysator för olikhetsfrämjande arbete. Genom lokalt, regionalt och internationellt kunskapsutbyte och identifiering av best practice länkar vi samman forskning, värderingsarbete och konkret handling. Utifrån ett holistiskt perspektiv stöttar vi organisationer att anlägga olikhetsperspektivet på alla nivåer och att implementera de rätta verktygen för att använda människors olikheter som den främsta drivkraften för utveckling och resultat. Vi verkar som en brygga mellan olika sektorer i samhället för att uppnå bästa möjliga effekt: Individer, civila samhället, privat och offentlig sektor, skola och universitet. Tillsammans skapar vi ett samhälle där vi passar in för att vi sticker ut.

 

We Link Sweden arbetar för ett olikhetsperspektiv. Detta begrepp innefattar mångfaldsprincipen, det vill säga strävan efter att främja jämlika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för människor av olika social, ekonomisk och kulturell bakgrund, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, kön/könsidentitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, utseende och personlighet. Men det går ytterligare ett steg. Olikhetsperspektivet syftar till att främja varje persons olikhet i denna mångfald. I en rekryteringssituation ska du inte bli vald för att du representerar mångfald eller fyller en kvot. Du ska bli vald för att du står för en olikhet som organisationen behöver. Din kompetens ska vara efterfrågad tack vare, inte trots, din olikhet. 

 

​Vi arbetar med ett brett nätverk av experter för att tillgodose varje organisations unika behov. Vi ser fram emot att boka ett första möte för att tillsammans se över hur vi kan stödja just er. Välkomna att kontakta info@welinksweden.se eller vända er direkt till någon av oss!

 

Läs mer om vad vi erbjuder

Olikhet bygger storhet

Minna Levin

Grundare och olikhetsstrateg. Främsta styrka: Utveckla långsiktiga lösningar för effektiv kommunikation och framgångsrikt teamarbete

"Jag är beteende- och samhällsvetare med ena benet i näringslivet och det andra i det civila samhället. Jag har många års erfarenhet av att initiera, utveckla och driva organisationer och projekt i internationella miljöer samt att rekrytera och bygga framgångsrika team."

minna@welinksweden.se

Please reload

Hugo Ortíz Dubón

Grundare och olikhetsstrateg. Främsta styrka: Förstå olikheter i organisationer och utarbeta innovativa strategier för förändring

"Jag är verksamhetskonsult med en interdisciplinär utbildning i Internationell migration och etniska relationer i botten. Jag har flera års erfarenhet av organisationsutveckling i offentlig och privat sektor, i regionala, nationella och internationella projekt."

hugo@welinksweden.se

Please reload

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden