Gränsöverskridande best practice-utbyte

 

Är du redo?

 

Är Sverige moget för att gå från teori till praktik och låta olikhet bygga storhet? Är ledare i svenska företag och organisationer redo att lyfta blicken och främja miljöer och processer där man passar in för att man sticker ut? Är tiden inne för att gå från att anpassa olikheter efter organisationen till att låta organisationen utvecklas utifrån olikheter?

 

Vi tror det. Men vi ser också att behovet av stöd är stort. Vi ledare behöver utveckla vår kunskap om olikheter och ställa våra föreställningar helt på ända. Vi behöver ta del av best practice-exempel från andra organisationer. Vi behöver vidga våra nätverk och se vilka aktörer utanför våra egna bubblor som kan hjälpa oss att framgångsrikt bygga på olikhet. Vi behöver mötas.

 

 

Bli medlem i vårt nätverk

 

Vi i We Link Sweden erbjuder med våra interaktiva best practice-forum svenska ledare som brinner för olikhetsfrämjande arbete en mötesplats utanför den egna bubblan. Vi tror på sektorsöverskridande utbyte och på att kunskap och handlingskraft föds och växer genom det oväntade mötet. Om Sverige ska kunna gå från teori till praktik så krävs det att du, som arbetsgivare och pionjär för olikhetsfrämjande arbete, får möjlighet att ständigt utveckla din expertis, dina verktyg och ditt nätverk för att framgångsrikt bygga din organisation utifrån olikheter.

 

Syftet med våra återkommande forum är att ge dig inspirationen och vektygen för konkret, olikhetsfrämjande arbete i din organisation. Du och dina kollegor får möjlighet att vidga era perspektiv, bolla specifika utmaningar med andra ledare, ta del av best practice och arbeta intensivt med vision och strategi utifrån era förutsättningar. Vår ambition är att du ska lämna vart och ett av dessa intensiva forum med massor av energi och inspiration, aha-upplevelser att dela med dig av och konkreta verktyg att tillämpa redan nästa dag.

 

Varje anmäld organisation är välkommen att delta med två personer. Tanken är att forummedlemmarna följer varandra genom forumserien och på så vis utgör ett kontinuerligt stöd över tid. Forumens innehåll och upplägg utformas utifrån de behov och önskemål som ni deltagare har inför varje tillfälle. Därför är det viktigt för oss att återkoppla till er och ta del av er feedback.

 

Hör av dig till oss om du vill veta mer!

 

 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig med mer information!

 

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden