Kunskapsportalen för olikhetsfrämjande arbete

 

Lättillgängligt digitalt stöd för dig som ledare

 

We Link Sweden identifierar tre avgörande utmaningar bland svenska ledare:

 

  • Ett kunskapsglapp med avseende på olikheters potential och vanliga tillbakahållande praktiker

  • Begränsad kännedom om nationell och internationell diskrimineringslagstiftning

  • Brist på utbyte av erfarenheter och best practice mellan chefer

 

Vi vill med vår digitala kunskapsportal erbjuda ett lättillgängligt, tids- och kostnadseffektivt stöd för ledare i alla sektorer och verka som en katalysator för olikhetsfrämjande förändringsarbete över hela Sverige. Den expertis och de nätverk som portalen tillhandahåller ska inte bara inspirera och uppmuntra, utan framför allt ge verktyg för konkret implementering i svenska företags och organisationers verksamheter. Den ska främja insiktsfulla och innovativa rekryteringsprocesser, nytänk kring utveckling av medarbetarkompetens på alla nivåer och en förändring av intern och extern kommunikation.

 

Kunskapsportalen är just nu under uppbyggnad. Kontakta oss gärna om ni er intresserade av att delta som testpiloter!

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden