Pågående innovationsprojekt

 

Stärkandet av minoritetsdrivna nätverk som katalysatorer för samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt

 

Migranters och minoriteters informella, gränsöverskridande nätverk och den potential för ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling som dessa utgör underskattas starkt i det svenska samhället. We Link Sweden driver sedan 2015 med stöd från VINNOVA och i samarbete med bland andra Randstad och Umebygdens Etableringscentrum en innovationssatsning inom området Hållbara attraktiva städer med fokus på arbetsmarknadsintegrering. Satsningen innebär framtagande, testning utvärdering av Entry Hub - en nätverksdriven samverkansmodell för smartare etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer...

 

 

Det olikhetsbejakande klassrummet

 

Det svenska utbildningssystemet har aldrig stått inför så stora utmaningar och möjligheter som idag. Möjligheterna att främja och ta tillvara människors olika kunskaper, erfarenheter, personligheter, intressen och talanger finns där, men innovativa metoder och verktyg når i mycket låg grad ut i våra klassrum. Hur väl vi lyckas med att skapa en kraftfull förändring påverkar hela vårt samhälles framtid.

 

 

Hälsa och migration

 

Den ökande globala migrationen för med sig stora möjligheter för länder världen över. Migrationen innebär också att nya behov skapas, bland annat inom hälso- och sjukvården. Migranternas olikheter med avseende på till exempel ålder, kön, social och kulturell bakgrund, sjukdomsbakgrund, migrationsskäl och juridisk status bidrar till områdets komplexitet och utgör en av samhällets största och viktigaste utmaningar på både kort och lång sikt.

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden