Pågående innovationsprojekt

 

Hälsa och migration

 

Den ökande globala migrationen för med sig stora möjligheter för länder världen över. Migrationen innebär också att nya behov skapas, bland annat inom hälso- och sjukvården. Migranternas olikheter med avseende på till exempel ålder, kön, social och kulturell bakgrund, sjukdomsbakgrund, migrationsskäl och juridisk status bidrar till områdets komplexitet och utgör en av samhällets största och viktigaste utmaningar på både kort och lång sikt.

 

We Link Sweden har påbörjat samarbete med framstående aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn för att kartlägga migranters behov och underlätta kunskapsöverföringen mellan migranter, offentliga institutioner och privata företag.

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden