Hur kan vi hjälpa er?

Ta steget från punktinsats till långsiktig verksamhetsutveckling

 

Vi vill stötta organisationer som har långsiktighet och hållbarhet som mål för sitt förändringsarbete. Punktinsatser är inte tillräckligt för att gå från tanke till ord och från ord till handling. Lyckade strategier förankras i det vardagliga arbetet hos var och en av medarbetarna och införlivas i alla verksamhetsområden. Fungerande handlingsplaner behöver utgå från en tydlig vision och hållas levande och ständigt följas upp och uppdateras utifrån de förändringar som organisationen och dess medarbetare genomgår. Då avspeglar de sig också i all kommunikation, såväl internt som externt, och blir mer än ord på ett papper.

 

Vi hjälper er organisation utifrån era egna förutsättningar. Med oss som partner blir ni också en del av ett brett nätverk av ledare och experter inom olikhetsfrämjande arbete.

Strategi, verksamhetsutveckling & processtöd

Söker ni stöd i att starta, driva och utvärdera ert strategiska arbete för olikheter och inkludering?

Kommunikation, marknadsföring & PR

Vill ni utveckla er kommunikation innovativt och proaktivt utifrån ett olikhetsfrämjande synsätt?

Lagstiftning & policyutveckling

Behöver ni få bättre insyn i lagstiftningen och hur den kan implementeras praktiskt?
Please reload

Inspirationsworkshops

Söker ni interaktiva, inspirerande, forskningsbaserade inslag till era interna events?

Stöd till medföljande anhöriga

Har ni internationella medarbetare och vill stötta deras anhöriga i att bygga sina nya liv i Sverige?

Gränsöverskridande best practice-utbyte

Vill ni ta tillvara innovationskraften i sektoröverskridande best practice-utbyte?
Please reload

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden