Pågående innovationsprojekt

 

Det olikhetsbejakande klassrummet

 

Det svenska utbildningssystemet har aldrig stått inför så stora utmaningar och möjligheter som idag. Möjligheterna att främja och ta tillvara människors olika kunskaper, erfarenheter, personligheter, intressen och talanger finns där, men innovativa metoder och verktyg når i mycket låg grad ut i våra klassrum. Hur väl vi lyckas med att skapa en kraftfull förändring påverkar hela vårt samhälles framtid.

 

Potentialen till innovation för att spränga klassrumsbubblan och utbildningssektorns isolering i förhållande till världen utanför är enorm, och för att lyckas tror vi i We Link Sweden att gränsöverskridande möten måste ske. Vi arbetar för att sammanföra pedagoger, studenter, forskare, entreprenörer och andra innovatörer med ett brinnande intresse för att revolutionera strukturer och metoder inom utbildningssektorn. Bland annat har vi erfarenhet från att i samarbete med andra aktörer skapa interaktiva workshops där dessa grupper möts för att ta fram innovativa lösningar för att överbrygga glappet mellan skola och arbetsliv samt att främja skolans digitalisering.

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden