Inspirationsworkshops

 

Agera utifrån insikt

 

Baserat på vår erfarenhet kan några timmars interaktiv utbildning göra stor skillnad. För att en långsiktigt hållbar förändring ska kunna ske krävs dock kontinuerlig uppföljning, fortbildning och coachning på alla nivåer i organisationen. Vi eftersträvar därför långsiktiga samarbeten där utvärdering av insatsen spelar en central roll. 

 

Våra temaworkshops syftar till att ge deltagarna konkreta verktyg att tillämpa redan samma dag. Vi arbetar intensivt och interaktivt med grupper med 10-100 deltagare. Innehållet skräddarsys utifrån organisationen och den grupp som deltar och kan enligt överenskommelse pågå i två timmar upp till hel- eller halvdagar. 

Inkluderande ledarskap

Text.

Add Description here

Rekryteringsinkubatorn

Rekommenderas särskilt för chefer och för medarbetare inom rekrytering/HR.

 

Är våra rekryteringsprocesser anpassade för att främja olikheter hos våra sökanden? Når vi ut till de talanger som har störst möjlighet att medverka till innovation i vår organisation? Under denna workshop utgår vi från innehållet i vår organisations jobbannonser, kriterier, spridningskanaler och urvalsprocess. Vi tar fram konkreta verktyg för att stärka det olikhetsfrämjande perspektivet i varje steg.

 

 

Generationsöverskridande ledarskap

Rekommenderas särskilt för chefer.

Skiljer sig våra perspektiv åt beroende på vilken tid vi växte upp i? Hur påverkar detta i så fall i vårt sätt att samarbeta och kommunicera? Under den här workshopen undersöker vi det generations-överskridande ledarskapets möjligheter och utmaningar. Syftet är att bidra till insikter i hur vi i vår organisation kan dra nytta av den potential som finns i team som präglas av olika erfarenheter och perspektiv.

 

Please reload

Do & Don'ts för en framgångsrik olikhetsfrämjande strategi

Rekommenderas särskilt för chefer och ledningsgrupper

Add Description here

Att främja olikheter – Från teori till praktik

Rekommenderas för medarbetare i alla delar av organisationen

Vad innebär det att utgå från ett olikhetsperspektiv i det dagliga arbetet? Hur skiljer sig detta från det traditionella mångfaldsperspektivet och vari ligger dess styrkor och utmaningar? Under denna workshop utmanar vi våra invanda föreställningar och tankemönster, "unconscious bias", för att utforska hur vi kan gå från värderingsförändring till beteendeförändring – och bli en innovativ, inkluderande organisation där man passar in för att man sticker ut.  

Representativitet – Varför och hur?

Rekommenderas särskilt för chefer och för medarbetare inom rekrytering/HR.

Vad innebär verklig representativitet? Är det eftersträvansvärt, och i så fall varför? Under denna workshop utgår vi från vår egen organisation och undersöker representativitetens möjligheter och utmaningar. Vi tittar sedan på hur den kan stärkas i praktiken och sätter tillsammans upp konkreta punkter för förändring.

 

 

Please reload

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden