Lagstiftning & policyutveckling

 

"Vi vill, men hur?"

 

Allt fler arbetsgivare håller med om att det är viktigt att rekrytera medarbetare med olika styrkor, erfarenheter och bakgrund. Medvetenheten kring begrepp som "mångfald" har i många avseenden ökat, men samtidigt råder en stor osäkerhet kring vad det egentligen innebär och hur det kan implementeras i praktiken på den egna arbetsplatsen. Det gäller på såväl ledningsnivå som ute i organisationerna, både i privat och offentlig sektor. Även kunskapen gällande regelverk kring antidiskriminering är på många håll bristfällig och ger upphov till otrygghet och konflikter som hade kunnat undvikas.

 

 

Agera utifrån insikt

 

Baserat på vår erfarenhet kan några timmars interaktiv utbildning göra stor skillnad. För att en långsiktigt hållbar förändring ska kunna ske krävs dock kontinuerlig uppföljning, fortbildning och coachning på alla nivåer i organisationen. Vi eftersträvar därför långsiktiga samarbeten där utvärdering av insatsen spelar en central roll. 

 

Vi utgår från varje organisations specifika behov och utbildar ledningsgrupper och team i vad det innebär att ha olikhet som strategi, vilka utmaningar som hindrar olikhetens fulla potential och hur man kan bemöta dessa genom hela organisationen. Vi höjer också kunskapsnivån i organisationen med avseende på rättigheter och skyldigheter i antidiskriminerings- och arbetsmiljölagstiftningen.

 

Målet med våra utbildningsinsatser är att via olikhetsperspektivet främja insikt, handlingskraft och hållbar förändring i din organisation. Det lägger basen för en tryggare och starkare organisation där styrkor får större utrymme att berika varandra.

 

 

Orienterande insats för lednings- eller arbetsgrupp

 

Vill ni börja gå från ord till handling med ert olikhetsfrämjande arbete och behöver stöd att formulera vision, definiera begrepp och konkretisera en första plan för nästa steg? Vi faciliterar en orienterande, forskningsbaserad insats för er lednings- eller arbetsgrupp som möjliggör en gemensam plattform för det fortsatta arbetet. Insatsen består av två till tre workshops och vi guidar er genom hela processen. 

 

 

 

 

 

Våra interaktiva temaworkshops

 

Våra temaworkshops syftar till att ge deltagarna konkreta verktyg att tillämpa redan samma dag. Vi arbetar intensivt och interaktivt med grupper med 10-100 deltagare. Innehållet skräddarsys utifrån organisationen och den grupp som deltar och kan enligt överenskommelse pågå i två timmar upp till hel- eller halvdagar. 

 

Exempel på temaworkshops:

Rekryteringsinkubatorn

Rekommenderas särskilt för chefer och för medarbetare inom rekrytering/HR.

 

Är våra rekryteringsprocesser anpassade för att främja olikheter hos våra sökanden? Når vi ut till de talanger som har störst möjlighet att medverka till innovation i vår organisation? Under denna workshop utgår vi från innehållet i vår organisations jobbannonser, kriterier, spridningskanaler och urvalsprocess. Vi tar fram konkreta verktyg för att stärka det olikhetsfrämjande perspektivet i varje steg.

 

 

Generationsöverskridande ledarskap

Rekommenderas särskilt för chefer.

Skiljer sig våra perspektiv åt beroende på vilken tid vi växte upp i? Hur påverkar detta i så fall i vårt sätt att samarbeta och kommunicera? Under den här workshopen undersöker vi det generations-överskridande ledarskapets möjligheter och utmaningar. Syftet är att bidra till insikter i hur vi i vår organisation kan dra nytta av den potential som finns i team som präglas av olika erfarenheter och perspektiv.

 

Please reload

Att främja olikheter – Från teori till praktik

Rekommenderas särskilt för chefer och för medarbetare inom rekrytering/HR.

Vad innebär det att utgå från ett olikhetsperspektiv i det dagliga arbetet? Hur skiljer sig detta från det traditionella mångfaldsperspektivet och vari ligger dess styrkor och utmaningar? Under denna workshop utmanar vi våra invanda föreställningar och tankemönster för att utforska hur vi kan gå från värderingsförändring till beteendeförändring – och bli en innovativ, inkluderande organisation där man passar in för att man sticker ut.

 

Representativitet – Varför och hur?

Rekommenderas särskilt för chefer och för medarbetare inom rekrytering/HR.

Vad innebär verklig representativitet? Är det eftersträvansvärt, och i så fall varför? Under denna workshop utgår vi från vår egen organisation och undersöker representativitetens möjligheter och utmaningar. Vi tittar sedan på hur den kan stärkas i praktiken och sätter tillsammans upp konkreta punkter för förändring.

 

 

Please reload

Kontakta oss!

Fyll i formuläret nedan för att kontakta oss eller hör av dig till oss personligen.

Hugo Ortiz Dubon

Email: hugo@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 72 919 04 03

 

Minna Levin

Email: minna@welinksweden.se

Tel: +46 (0) 70 249 79 07

​© Copyright 2018 by We Link Sweden